LIRIK LAGU Sukaro - Wafiq Azizah

#
AINA MINNI MAJLISUNAH TABIHI
FITNATUN TA'MAT SALAAM WA SALAAM
OH... WA ANA HUBBUN WA QOLBUN
HA IMUN WA FAROSUN HA IRUM BIN KADANA

WA MINASSAUQI ROSUULUN BAENANA
WANADIMUN QODDAMAL KASA LANA
WA MINASSAUQI ROSUULUN BAENANA
WANADIMUN QODDAMAL KASA LANA


HAL RO'A HUBBUS SUKARO SUKARO HOO MITSLANA
HAL RO'A HUBBUS SUKARO SUKARO HOO MITSLANA
KAM BAENA MIN KHOYALIN HAWLANA
HAL RO'A HUBBUS SUKARO SUKARO HOO MITSLANA
HAL RO'A HUBBUS SUKARO SUKARO HOO MITSLANA

KAM BAENA MIN KHOYALIN HAWLANA
WAMASAENA FII QORIKIM MU'MININ
WAMASAENA FII QORIKIM MU'MININ
TASYIBU FARHATU FI QOD LANA
WA DHOHIKNA BI KAMISLAENI MA'AD
WA DOAENA FASABAH HANA DILANA

##
HO... HO... HO...
HAL RO'A HUBBUS SUKARO SUKARO HOO MITSLANA
HAL RO'A HUBBUS SUKARO SUKARO HOO MITSLANA

KAM BAENA MIN KHOYALIN HAWLANA
WAMASAENA FII QORIKIM MU'MININ
WAMASAENA FII QORIKIM MU'MININ
TASYIBU FARHATU FI QOD LANA
WA DHOHIKNA BI KAMISLAENI MA'AD
WA DOAENA FASABAH HANA DILANA

###
HO... HO... HO...
AL'LAILAIN A'DUL YA SAIN AL'LAILAIN A'DUL YA SAIN
AL LAELAH LAELAH LAELAH LAELAH LAELAH
AL LAELAH LAELAH LAELAH
AL LAELAH LAELAH LAELAH LAELAH LAELAH
AL LAELAH LAELAH LAELAH
HO... HO... HO... HO... HO... HO...

Untuk melihat video dari Hj. Wafiq Azizah,
Anda bisa langsung kunjungi channel YouTube dari Al-Wafazz Channel Terima kasih.
Lirik Lagu Wafiq Azizah By. Untuk Anda


Download lagu dari Hj. Wafiq Azizah klik Disini
Banner iklan disini